ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

اطلاعات تماس ثبت نام

حضور در کارگاه ها برای کسانی که ثبتنام نکرده اند امکان پذیر نخواهد بود.

ثبت نام با تخفیف و دریافت گواهی شرکت در کارگاه ها برای گروه دانشجویان و اعضای سازمان جهانی نقشه برداری مغز، منوط به ارایه اصل کارت دانشجویی معتبر یا مدرک عضویت سازمان جهانی نقشه برداری مغز در روز اول کارگاه خواهد بود.

با پرداخت هزینه همایش از امکانات زیر می توانید استفاده کنید:

• دریافت بسته ورودی 

• دریافت گواهی شرکت

• پذیرایی شامل روزی دو نوبت میان‌ وعده و ناهار.


- از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ تا  ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ حداقل مبلغ یک میلیون  ریال به هزینه ثبت نام در کارگاه اضافه می گردد.

- ثبت نام در زمان کنگره  حداقل مبلغ دو میلیون ریال بیشتر خواهد بود.


انواع ثبت نام
نوع ثبت‌نام دسترسی معتبر از معتبر تا دسترسی منقضی می‌شود. هزینه
ثبت نام در کارگاه MEG و EEG (ثبت نام عمومی)

 

 

آنلاین ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ 4000000 (IRR)
ثبت نام کارگاه MEG و EEG (ویژه دانشجویان و اعضای سازمان جهانی نقشه برداری مغز)
آنلاین ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ 2000000 (IRR)
ثبت نام کارگاه Functional and Structural MRI (ثبت نام عمومی)
آنلاین ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ 12000000 (IRR)
ثبت نام کارگاه Functional and Structural MRI(ویژه دانشجویان و اعضای سازمان جهانی
آنلاین ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ 6000000 (IRR)
ثبت نام مجموع دو کارگاه (ثبت نام عمومی)
آنلاین ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ 15000000 (IRR)
ثبت نام مجموع دو کارگاه ( ویژه دانشجویان و اعضای سازمان جهانی نقشه برداری مغز)
آنلاین ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ 7500000 (IRR)