ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلی

مجتبی زارعی
دکتر
تلفن ثابت: ۲۲۴۳۱۶۱۷- ۰۲۱
فاکس: ۲۲۴۳۱۹۸۹- ۰۲۱
ایمیل: admin@ihbm2016.ir

تماس با پشتیبانی

پشتیبان فنی
ایمیل: conference@sbu.ac.ir