ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه


همایش دوسالانه مطالعات تاریخ ادبی

همایش مطالعات تاریخ ادبی، با توجه به یکی از رسالت های قطب تاریخ ادبیات گروه زبان و ادبیات فارسی هر دو سال یک بار با موضوع مسائل و موضوعات تاریخ ادبیات ایران با رویکردهای مختلف برگزار خواهد شد.

 • bookmark نخستین همایش دوسالانه مطالعات تاریخ ادبی

  همایش مطالعات تاریخ ادبی، با توجه به یکی از رسالت های قطب تاریخ ادبیات گروه زبان و ادبیات فارسی هر دو سال یک بار با موضوع مسائل و موضوعات تاریخ ادبیات ایران با رویکردهای مختلف برگزار خواهد شد.

کنگره ملی روانشناسی ترافیک(یادبود دکتر مهدی خانبانی)

مقدمه و اهميت و ضرورت برنامه:

تصادف رانندگی  به حادثه ترافیک خیابانی و یا جاده‌ای می‌گویند که در آن حداقل یک وسیله نقلیه خیابانی با یک وسیله نقلیه دیگر، یا با یک کاربر (استفاده‌کننده) راه دیگر، یا یک جسم ثابت در کنار جاده، ویا با خودرو دیگر که معمولاً آسیب مالی یا جانی در پی دارد، برخورد کرده باشد. تصادفات یکی از عوامل اصلی مرگ در کشورهای جهان می‌باشد.آمارها نشان می دهد در دنیا به ازای هر ۱۰ هزار خودرو حدود ۹ نفر کشته می‌شوند، در حالی که در ایران به ازای این تعداد خودرو، ۳۷ تن کشته می شوند. به گزارش خبرنگار مهر، اگر میانگین ۲۳ تا ۲۷ هزار کشته در حوادث رانندگی در طول سال را همراه با میانگین ۲۵۰ هزار زخمی این حوادث در نظر بگیریم، گویی هر سال در ایران یک زلزله بزرگ با این مقدار کشته و زخمی اتفاق می‌افتد. هم‌چنین تعداد تلفات جاده‌اي كشور در سال با تلفات يك جنگ تمام عيار برابري ‌مي‌كند. بر اساس اعلام پژوهشكده بيمه مركزي ايران، کشور ما از نظر تصادفات ناايمن رانندگي در بين ۱۹۰ كشور جهان، رتبه ۱۸۹ را به‌ خود اختصاص داده است.

در مقایسه با برخی از کشورهای آسیایی می‌توان گفت ميزان تلفات تصادفات رانندگی در ايران ۲۵ برابر ژاپن و ۲ برابر ترکيه است.

عواملی چون نوشیدنی الکلی مصرف داروهای خواب‌آور دخانیات و خواب آلود بودن خوردن و آشامیدن در حین رانندگی همین‌طور دید چشم می‌توانند همیشه مشکل ساز باشند. تصادف‌های رانندگی همواره می‌تواند علتهای گوناگون دیگری چون خرابی سیستم ترمز، فرسوده بودن ماشین، کم نور بودن چراغ ها و.. داشته باشند. گاهی هم عوامل محیطی مثل آب و هوا یا خرابی جاده زمینه ساز حادثه می‌شود؛ ولی در بسیاری از زمینه‌ها همواره اشتباه‌های انسانی از نخستین علل تصادفات بشمار می‌آیند.

 با توجه به آمار و اطلاعات موجود، سوانح رانندگی به عنوان نهمین عامل عمده مرگ و میر در جهان شناخته شده است )گرجی، (.1390

بر اساس محورهای پنج گانه ی DSM IV واکنش های روان شناختی افراد خانوادۀ قربانیان سوانح رانندگی ، فقدان رغبت و انرژی برای فعالیت، احساس گناه، افکار عود کننده مرگ و خودکشی، احساس ناامیدی و بی ارزشی خواهد بود.در توجیه این مطلب می توان گفت که مرگ های ناگهانی، خشن و غیرطبیعی همچون مرگ های ناشی از سوانح، بیش از مرگ های طبیعی در افراد بازمانده تاثیر می گذارند.

هر راننده‌ای‌ ممکن است در‌ طول‌ دوران رانندگی خـود در یـک حادثه رانندگی درگیر شده باشد و بسیاری از افرادی که درگیر حادثه‌ جدی‌ شده‌اند‌ ممکن اسـت تـنها رانندگی‌ خطرناک داشته باشند و دچار‌ اخـتلال‌ روانـپزشکی‌ خاص‌ یـا‌ حـتی رفـتار مجرمانه نباشند. هرچند که در برخی کشورها مـطالعاتی در مـورد رانندگی افراد مبتلا به اختلالات‌ روانپزشکی و مقایسه تعداد تصادفات آنها با افراد سـالم انـجام شده است.با‌ این حال‌ جلوگیری از رانندگی چـنین افرادی از لحاظ اخلاقی هـنوز زیـر سوال است (GerardMelissande,2001:36-39) لذا اهمیت این موضوع آشکار است که روانشناسان باید در حوزه کاهش این حادثه ها از طرق متفاوت اقدام نمایند.

 • bookmark کنگره ملی روانشناسی ترافیک(یادبود دکتر مهدی خانبانی)

  مقدمه و اهميت و ضرورت برنامه:

  تصادف رانندگی  به حادثه ترافیک خیابانی و یا جاده‌ای می‌گویند که در آن حداقل یک وسیله نقلیه خیابانی با یک وسیله نقلیه دیگر، یا با یک کاربر (استفاده‌کننده) راه دیگر، یا یک جسم ثابت در کنار جاده، ویا با خودرو دیگر که معمولاً آسیب مالی یا جانی در پی دارد، برخورد کرده باشد. تصادفات یکی از عوامل اصلی مرگ در کشورهای جهان می‌باشد.آمارها نشان می دهد در دنیا به ازای هر ۱۰ هزار خودرو حدود ۹ نفر کشته می‌شوند، در حالی که در ایران به ازای این تعداد خودرو، ۳۷ تن کشته می شوند. به گزارش خبرنگار مهر، اگر میانگین ۲۳ تا ۲۷ هزار کشته در حوادث رانندگی در طول سال را همراه با میانگین ۲۵۰ هزار زخمی این حوادث در نظر بگیریم، گویی هر سال در ایران یک زلزله بزرگ با این مقدار کشته و زخمی اتفاق می‌افتد. هم‌چنین تعداد تلفات جاده‌اي كشور در سال با تلفات يك جنگ تمام عيار برابري ‌مي‌كند. بر اساس اعلام پژوهشكده بيمه مركزي ايران، کشور ما از نظر تصادفات ناايمن رانندگي در بين ۱۹۰ كشور جهان، رتبه ۱۸۹ را به‌ خود اختصاص داده است.

  در مقایسه با برخی از کشورهای آسیایی می‌توان گفت ميزان تلفات تصادفات رانندگی در ايران ۲۵ برابر ژاپن و ۲ برابر ترکيه است.

  عواملی چون نوشیدنی الکلی مصرف داروهای خواب‌آور دخانیات و خواب آلود بودن خوردن و آشامیدن در حین رانندگی همین‌طور دید چشم می‌توانند همیشه مشکل ساز باشند. تصادف‌های رانندگی همواره می‌تواند علتهای گوناگون دیگری چون خرابی سیستم ترمز، فرسوده بودن ماشین، کم نور بودن چراغ ها و.. داشته باشند. گاهی هم عوامل محیطی مثل آب و هوا یا خرابی جاده زمینه ساز حادثه می‌شود؛ ولی در بسیاری از زمینه‌ها همواره اشتباه‌های انسانی از نخستین علل تصادفات بشمار می‌آیند.

   با توجه به آمار و اطلاعات موجود، سوانح رانندگی به عنوان نهمین عامل عمده مرگ و میر در جهان شناخته شده است )گرجی، (.1390

  بر اساس محورهای پنج گانه ی DSM IV واکنش های روان شناختی افراد خانوادۀ قربانیان سوانح رانندگی ، فقدان رغبت و انرژی برای فعالیت، احساس گناه، افکار عود کننده مرگ و خودکشی، احساس ناامیدی و بی ارزشی خواهد بود.در توجیه این مطلب می توان گفت که مرگ های ناگهانی، خشن و غیرطبیعی همچون مرگ های ناشی از سوانح، بیش از مرگ های طبیعی در افراد بازمانده تاثیر می گذارند.

  هر راننده‌ای‌ ممکن است در‌ طول‌ دوران رانندگی خـود در یـک حادثه رانندگی درگیر شده باشد و بسیاری از افرادی که درگیر حادثه‌ جدی‌ شده‌اند‌ ممکن اسـت تـنها رانندگی‌ خطرناک داشته باشند و دچار‌ اخـتلال‌ روانـپزشکی‌ خاص‌ یـا‌ حـتی رفـتار مجرمانه نباشند. هرچند که در برخی کشورها مـطالعاتی در مـورد رانندگی افراد مبتلا به اختلالات‌ روانپزشکی و مقایسه تعداد تصادفات آنها با افراد سـالم انـجام شده است.با‌ این حال‌ جلوگیری از رانندگی چـنین افرادی از لحاظ اخلاقی هـنوز زیـر سوال است (GerardMelissande,2001:36-39) لذا اهمیت این موضوع آشکار است که روانشناسان باید در حوزه کاهش این حادثه ها از طرق متفاوت اقدام نمایند

برای ثبت نام به ساِیت humanbrainmapping.ir مراجعه فرمایید.

دانشگاه شهید بهشتی بعنوان پیشتاز این علم در کشور هر ساله یک کنگره بین المللی در این زمینه برگزارمی کند. رسالت ما گردهم آوری دانشمندان داخلی و خارجی در حوزه های علوم پزشکی، مهندسی، ریاضیات، روانشناسی، کامپیوتر و غیره در جهت تبادل اطلاعات و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته به منظور درک سیستم اعصاب و بیماری های مربوطه است.

چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران مانند سالهای گذشته با حضور تعدادی از برجسته ترین دانشمندان علوم اعصاب جهان در سالن همایش های ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 3-5 آبان ماه سال 1396 برگزار خواهد شد.

 • bookmark چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران

  جهت ثبت نام در چهارمین همایش بین المللی نقشه برداری مغز و تکمیل فرآیند پرداخت به سایت جدید مراجعه فرمایید (لینک)

   

 • bookmark کارگاه های چهارمین کنفرانس بین المللی نقشه برداری مغز ایران
 • bookmark سومین همایش بین المللی نقشه برداری مغز ایران

  نقشه برداری مغز یک علم بینابینی و چند نظامه است که با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته ای همچون Magnetic Resonance Imaging, Optical Imaging, Positron emission tomography, Magnetoencephalography, Electroencephalography, Transcranial Magnetic Stimulation و غیره به مطالعه سیستم اعصاب و مغز می پردازد.

  امسال سومین همایش نقشه برداری مغز ایران با حضور تعدادی از برجسته ترین دانشمندان علوم اعصاب جهان توسط انجمن علوم و فناوری های شناختی کشور در دانشگاه شهید بهشتی  به ریاست پروفسور عباس علوی برگزار خواهد شد. همایش امسال مصادف با چهلمین سالگرد انجام اف دی جی پت اسکن (FDG-PET scan) در انسان به عنوان اولین روش تصویربرداری عملکردی مغز توسط پروفسور عباس علوی دانشمند برجسته دانشگاه پنسیلونیا نیز می باشد.

   لازم به ذکر است شرکت در همایش منوط به ثبت نام خواهد بود و حضور در همایش برای کسانی که ثبت نام نکرده اند امکان پذیر نخواهد بود. ثبت نام با تخفیف جهت گروه دانشجویان و اعضای سازمان جهانی نقشه برداری مغز، با ارایه تصویر کارت دانشجویی معتبر یا شماره عضویت در  سازمان جهانی نقشه برداری مغز در روز اول همایش یا کارگاه ها امکان پذیر است. این همایش دارای 13.5 امتیاز بازآموزی از وزارت بهداشت برای پزشکان خواهد بود.


  جهت ثبت‌ نام در همایش اینجا را کلیک کنید.

  جهت ثبت نام برای شرکت در کارگاه اینجا را کلیک کنید.

   

  سخنرانان مدعو

  Abbas Alavi

  Abbas Alavi MD, PhD, DSc
  Professor of Nuclear Medicine and Neurology, University of Pennsylvania, Pennsylvania, USA

  Paul Matthews

  Paul Matthews MD DPhil
  FRCP MBE Director, Division of Brain Sciences Imperial College London,London, UK

  Eus van Someren

  Eus van Someren  PhD

  Professor of Sleep Neurophysiology and Psychiatry

  Netherlands Institute for Neuroscience

  Amesterdam, Netherlands–

  Tipu Z. Aziz

  Tipu Z. AzizBSc, MD,
  MBBS, FRCS, FRCS Professor and Director of Functional Neurosurgery,Oxford University,Oxford, UK

  Habib Zaidi

  Habib Zaidi Ph.D,

  Head of PET Instrumentation and Neuroimaging Laboratory
  Professor at University of Groningen
  Professor at University of Southern Denmark

  Division of Nuclear Medicine
  Geneva University Hospital
  SWITZERLAND

  Albert Gjedde MD, DSc, FRSC, FACNP, FAAAS, MAE,

  Professor of Neurobiology and Pharmacology,

  University of Copenhagen

  Copenhagen, Denmark

  Mojtaba Zarei

  Mojtaba Zarei MD PhD MRCP
  Professor of Neuroscience and Neurology,Shahid Beheshti University

  John Wass

  John Wass MA, MD, FRCP
  Professor of Endocrinology, Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology & Metabolism

  Esther Kuisch Laroche

  Esther Kuisch LarocheEthics and Nanotechnology
  Esther Kuisch Laroche Director and Representative UNESCO Cluster Office in Tehran

  Poul Flemming

   

  Poul Flemming Høilund-Carlsen
  MD Professor of Nuclear Medicine South Denmark University Odense, Denmark

  Saeid Sanei

  Saeid Sanei BSc, MSc, PhD, DIC,
  SrMIEEE Professor of Neuroengineering University of Surrey,London, UK

  Veikko Jousmäki

  Veikko Jousmäki PhD

  Senior scientist at Department

  of Neuroscience and

  Biomedical Engineering, Aalto University School of Science

   Aalto, Finland

  Sohrab ShahzadMD
  Professor of Neurosurgery Shahid Beheshti University of Medical Sciences Tehran, Iran

   

  Mostafa Mohaghegh Mirdamad Phd

  Member- Ethics of Science in UNESCO

  Philip Elsinga PhD،Full Professor in PET-Radiochemistry, University Medical Center Groningen Groningen, Netherlands

  Hamid Latifi

  Hamid Latifi PhD
  Professor of Physics, Shahid Beheshti University

  Reza Masoudi

  Reza Masoudi PhD،Professor of Physics Shahid Beheshti University Tehran, Iran

  Daniel Margulies PhD Group Leader, Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences Leipzig, Germany

  Reza Salimi-Khorshidi

  Reza Salimi-Khorshidi PhD Group leader,
  Big Data Analysis Oxford Martin School, University of Oxford, Oxford, UK

  Hamid Mohseni

  Hamid Mohseni 

  PhD،Senior Researcher Oxford Martin School, University of Oxford, Oxford, UK

   Masoud Tahmasian MD, PhD Research Scientist
  National Brain Mapping Centre Shahid Beheshti University

  Bahador Bahrami

  Bahador BahramiSenior Researcher
  Institute of Cognitive Neuroscience University College London London, UK

  Ehsan Kamrani

  Ehsan KamraniPhD
  Associate Research Fellow Wellman Center for Photomedicine Harvard-MIT Health Sciences and Technology Cambridge, MA, USA

   Habib Ganjgahi

   Habib Ganjgahi PhD
  Research Scientist Department of Statistics, University of Warwick, Coventry, UK

  Farzaneh Safavimanesh

  Farzaneh Safavimanesh PhD
  Assistant Professor Department of Mathematics, Shahid Beheshti University Tehran, Iran

   

  Hamidreza Saligheh Rad PhD Assistant Professor of MRI physics Tehran University of Medical Sciences

  Reza Khosrowabadi

  Reza Khosrowabadi PhD
  Assistant Professor Shahid Beheshti University

  Habibolah Khazaie

   Professor of Sleep Medicine 

  Sleep Disorders Research Center

  Kermanshah University of medical sciences

  Hassan Ashayeri MD
  President of Iran Neuropsychology association Iran University of Medical Sciences Tehran, Iran

  Danny Annan

  Danish Ambassador in Tehran

  Paul Thompson PhD
  Professor of Neurology Imaging Genetics Center Lab University of Southern California Los Angeles, USA

  khosrow Parsa

  MDProfessor of Neurosurgery Tehran, Iran

  Neda Jahanshad  PhD
  Laboratory of Neuro Imaging University of Southern California Los Angeles, USA

  Shahin Akhondzadeh

  MD PhD Professor of Psychiatry Tehran University of Medical Sciences Tehran, Iran

  Reza Ghaffari

  Attar Foundation

  Ahmad Mohit, Phd

  Founding Chairperson, Section on literature & Psychiatry, World Psychiatric Association

  Member-World Psychiatric Association

  Ehsan Shamsi-Koushki

  Member- Ethics of Science in UNESCO

  Asadollah Nassiri-gheydari

  Member- Ethics of Science in UNESCO

  Esther Kuisch Laroche

  Ethics and Nanotechnology

  Esther Kuisch Laroche

  Director and Representative UNESCO Cluster Office in Tehran

  Zabta K. Shinwari

  Member- Ethics of Science in UNESCO

  Brian M. Salzberg PhD

  Associate Editor, Biophysical Journal

  Associate Editor, Neurophotonics

  Professor of Neuroscience  & Professor of Physiology

  Perelman School of Medicine  University of Pennsylvania

  Hamid Ramezanpour Phd

  Associate Research Fellow

  University of Tübingen

  Visiting scholar at Harvard University , Massachusetts General Hospital

  Stuttgart , Germany

  Alireza Zali  

  Professor of neurosurgery
  Functional Neurosurgery Research Center

  president of Medical Council of the Islamic Republic of Iran
  Shahid beheshti university of medical sciences
  Tehran, Iran

   Stephen J.Hunt  MD , PhD Director, Penn Image-Guided Interventions (PIGI) Laboratory

  Koeln, Outside US, Germany

  Hospital of the University of Pennsylvania

   

  Guive Sharifi

  Associate Professor of neurosurgery
  Neurosurgeon

  Shahid beheshti university of medical sciences
  Tehran, Iran

  Mahdi Alavi , PhD

  Postdoctoral Research Associate
  Duke University
  North Carolina, USA

  Mohammadreza Nasiriavanaki

  Assistant Professor
  Department of Biomedical Engineering and School of Medicine
  Wayne state University , Washington University

  Omid Farokhzad 

  M.D.
  Associate Professor
  Brigham and Women's Hospital
  Harvard Medical School
  Boston, Massachusetts, USA

   

   

 • bookmark کارگاه ها

  جهت ثبت نام در کارگاه‌ها اینجا را کلیک کنید.

   

  Lecturers: Prof. Saeed Sanei, Dr. Hamid Mohseni, Dr. Veikko Jousmäki

  Type of lectures: Theorethical and practical

  When: 20 September 2016, 8am-6pm

  Where: Shahid Beheshti University

  —————————————————————————————————————-

  Title: Functional and Structural Magnetic Resonance Imaging

  Lecturers: Prof. Mojtaba Zarei, Dr. Habib Ganjgahi, Dr. Reza Salimi-Khorshidi, Dr. Neda Jahanshad, Dr. Masoud Tahmasian

  Type of lectures: Theorethical and practical

  When: 21-23 September 2016, 8am-6pm

  Where: Shahid Beheshti Universit

نخستین همایش نشانه شناسی فرهنگ و هنر و ادبیات

1. هدف اصلی بررسی و تحلیل ابعاد بینارشته­ ای علم نشانه ­شناسی مکتب پاریس است به عنوان رشته ­ای نسبتاً جدید برای تحلیل متون و گفتمان­های گوناگون برای اکثر گروه ­های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

2. آشنایی با پژوهش­های جدید در زمینه نشانه­شناسی، روش­شناسی

3. دعوت از متخصصان بین ­المللی مهمانان ویژه (فرانسه، بلژیک، ایتالیا) جهت تبادل­ نظر در حوزة پژوهش ­های جدید در این زمینه

 • bookmark نخستین همایش نشانه شناسی فرهنگ و هنر و ادبیات

  1. هدف اصلی بررسی و تحلیل ابعاد بینا رشته ­ای علم نشانه ­شناسی مکتب پاریس است به عنوان رشته­ ای نسبتاً جدید برای تحلیل متون و گفتمان­ های گوناگون برای اکثر گروه­های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  2. آشنایی با پژوهش­ های جدید در زمینه نشانه ­شناسی، روش­ شناسی

  3. دعوت از متخصصان بین­ المللی مهمانان ویژه (فرانسه، بلژیک، ایتالیا) جهت تبادل­ نظر در حوزة پژوهش­های جدید در این زمینه

کارگاه آموزش تخصصی کاربرد نانوزیست فناوری در دارورسانی

نانوزیست فناوری از جمله زمینه های درحال پیشرفت زیست فناوری و نانوفناوری می باشد که بدلیل جنبه های جدید آن، مورد استقبال واقع شده است. از جمله موضوعات مورد توجه در زمینه نانوزیست فناوری، استفاده از حامل های زیستی بویژه پروتئینی و کربنی، در ابعاد نانو برای رسانش عوامل درمانی به منظور پیشرفت در درمان سرطان می باشد. هدف این کارگاه، آموزش تخصصی و بحث پیرامون چگونگی بکارگیری و ساخت حامل های دارویی با استفاده از روش های مهنسی زیستی و نانوفناوری بمنظور دارورسانی ایده آل به بافت تومور می باشد. بدلیل اینکه هم اکنون بیماری سرطان از جمله عوامل اصلی مرگ و میر در سطح جهان و در ایران می باشد، آموزش و تحقیقات در این زمینه و پیشرفت دادن این سامانه ها بخصوص سامانه های پروتئینی برای درمان، ضرورت دو چندان می یابد.

 • bookmark کارگاه آموزش تخصصی کاربرد نانوزیست فناوری در دارورسانی

  نانوزیست فناوری از جمله زمینه های درحال پیشرفت زیست فناوری و نانوفناوری می باشد که بدلیل جنبه های جدید آن، مورد استقبال واقع شده است. از جمله موضوعات مورد توجه در زمینه نانوزیست فناوری، استفاده از حامل های زیستی بویژه پروتئینی و کربنی، در ابعاد نانو برای رسانش عوامل درمانی به منظور پیشرفت در درمان سرطان می باشد. هدف این کارگاه، آموزش تخصصی و بحث پیرامون چگونگی بکارگیری و ساخت حامل های دارویی با استفاده از روش های مهنسی زیستی و نانوفناوری بمنظور دارورسانی ایده آل به بافت تومور می باشد. بدلیل اینکه هم اکنون بیماری سرطان از جمله عوامل اصلی مرگ و میر در سطح جهان و در ایران می باشد، آموزش و تحقیقات در این زمینه و پیشرفت دادن این سامانه ها بخصوص سامانه های پروتئینی برای درمان، ضرورت دو چندان می یابد.

نقش دارایی های فکری (بویژه پتنت) در ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان

هدف آشنایی اعضای محترم هیات علمی و نیز دانشجویان دوره دکتری با موضوع مالکیت فکری و دارایی های فکری مخصوصا پتنت می باشد. بحث مالکیت فکری یکی از حلقه های مهم تجاری سازی نوآوری و دارایی های فکری است. در دنیای رقابتی امروز بدون آشنایی و توجه جدی به مبانی و اصول مالکیت فکری امکان رقابت با دانشگاهها و مراکز علمی در نقاط مختلف دنیا وجود ندارد. از طرفی تاسیس و اداره شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها در عصر کنونی بدون توجه به اصول زیرساختی مثل مالکیت فکری (بویژه پتنت)غیر ممکن است. برگزاری کارگاههای آموزشی در این زمینه باعث آشنایی اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان با این مباحث مهم شدهو زمینه را برای خلق ثروت از داشته ها و یافته های علمی آنها فراهم می نماید.

 • bookmark نقش دارایی های فکری (بویژه پتنت) در ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان

  این کارگاه آموزشی به منظور آشنایی اعضای هیات علمی دانشگاه با مصادیق دارایی های فکری مخصوصا پتنت و روند ثبت اختراع برگزار خواهد شد.  

  هدف آشنایی اعضای محترم هیات علمی و نیز دانشجویان دوره دکتری با موضوع مالکیت فکری و دارایی های فکری مخصوصا پتنت می باشد. بحث مالکیت فکری یکی از حلقه های مهم تجاری سازی نوآوری و دارایی های فکری است. در دنیای رقابتی امروز بدون آشنایی و توجه جدی به مبانی و اصول مالکیت فکری امکان رقابت با دانشگاهها و مراکز علمی در نقاط مختلف دنیا وجود ندارد. از طرفی تاسیس و اداره شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها در عصر کنونی بدون توجه به اصول زیرساختی مثل مالکیت فکری (بویژه پتنت)غیر ممکن است. برگزاری کارگاههای آموزشی در این زمینه باعث آشنایی اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان با این مباحث مهم شدهو زمینه را برای خلق ثروت از داشته ها و یافته های علمی آنها فراهم می نماید.

سمینار و کارگاه علمی - تخصصی ساماندهی فضاهای نمایشگاهی شهر تهران با هدف واکاوی تجربه برگزاری نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب

معضل برگزاری نمایشگاه سال‌های زیادی است که شهر تهران را با چالش مواجه ساخته است. سایت‌های نمایشگاهی کنونی با توجه به زیرساخت‌ها و وضعیت ترافیک در شبکه ی معابر پایتخت دیگر پاسخ گوی بازدیدکنندگان نبوده و ضرورت بهره‌برداری از سایت نمایشگاهی مکان یابی شده دیگر خارج از محدوده کلانشهر تهران را آشکار می سازد. با توجه به گذشت حدود یک سال از افتتاح سایت نمایشگاهی شهر آفتاب, آسیب شناسی و ارزیابی میزان تحقق پذیری آن در دستورکار جامعه دانشگاهی و حرفه ای و سایر کنش گران مرتبط قرار گرفته است.

دبیر علمی همایش: سحر ندایی طوسی

سخنرانان کلیدی: دکتر محمدحسین شریف زادگان, دکتر سحر ندایی طوسی، مهندس سیدحمید میرمیران و دکتر امیرحسین پورجوهری

اعضای پانل: محمد مهدی تندگویان(عضو و نایب رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران), دکتر غلامرضا کاظمیان( عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر سید مجید حسینی(مدیرعامل موسسه نشر شهر و مشاور مطبوعاتی شهردار تهران)، مهدی اسماعیلی راد(رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی ناشران و کتاب فروشان ایران)، دکتر امیرمسعود شهرام نیا(قائم مقام و معاون اجرایی بیست و نهمین نمایشگاه کتاب)،  دکتر هانیه هودسنی(مدیر مطالعات معماری و شهرسازی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران)

 • bookmark سمینار و کارگاه علمی - تخصصی ساماندهی فضاهای نمایشگاهی شهر تهران با هدف واکاوی تجربه برگزاری نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب

  معضل برگزاری نمایشگاه سال‌های زیادی است که شهر تهران را با چالش مواجه ساخته است. سایت‌های نمایشگاهی کنونی با توجه به زیرساخت‌ها و وضعیت ترافیک در شبکه ی معابر پایتخت دیگر پاسخ گوی بازدیدکنندگان نبوده و ضرورت بهره‌برداری از سایت نمایشگاهی مکان یابی شده دیگر خارج از محدوده کلانشهر تهران را آشکار می سازد. با توجه به گذشت حدود یک سال از افتتاح سایت نمایشگاهی شهر آفتاب, آسیب شناسی و ارزیابی میزان تحقق پذیری آن در دستورکار جامعه دانشگاهی و حرفه ای و سایر کنش گران مرتبط قرار گرفته است.

  دبیر علمی همایش: سحر ندایی طوسی

  سخنرانان کلیدی: دکتر محمدحسین شریف زادگان, دکتر سحر ندایی طوسی، مهندس سیدحمید میرمیران و دکتر امیرحسین پورجوهری

  اعضای پانل: محمد مهدی تندگویان(عضو و نایب رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران), دکتر غلامرضا کاظمیان( عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر سید مجید حسینی(مدیرعامل موسسه نشر شهر و مشاور مطبوعاتی شهردار تهران)، مهدی اسماعیلی راد(رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی ناشران و کتاب فروشان ایران)، دکتر امیرمسعود شهرام نیا(قائم مقام و معاون اجرایی بیست و نهمین نمایشگاه کتاب)،  دکتر هانیه هودسنی(مدیر مطالعات معماری و شهرسازی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران)

سومین همایش ملی کشاورزی بوم‌شناختی ایران و اولین همایش منطقه‌ای فناوری‌ها و راهبردهای نوین در کشاورزی بوم‌شناختی

امروزه به واسطه افزایش جمعیت و فشارهای وارده به بوم‌نظام‌های کشاورزی به منظور تامین غذای جمعیت رو به رشد، پایداری تولید در این بوم‌نظام‌ها با مخاطرات جدی مواجه گردیده است به گونه‌ای که دستیابی به محصول غذایی کافی و در عین حال سالم که با حفظ منابع خاکی، آبی و اقلیمی همراه باشد با چالش‌ جدی مواجه شده است.

کشاورزی بوم‌شناختی به شاخه‌ای از دانش اطلاق می‌شود که با بهره‌گیری از اصول اکولوژيک، اقدام به مطالعه، طراحی، مدیریت و ارزیابی سیستم‌های کشاورزی می‌نماید به گونه‌ای که سبب پایدار نمودن عملکرد، بهینه‌سازی مصرف منابع طبیعی و کمینه‌نمودن آثار زیست‌محیطی و اجتماعی-اقتصادی ناشی از به‌کارگیری تکنولوژی پیشرفته و کشاورزی صنعتی گردد. در این دیدگاه، سیستم‌های کشاورزی به عنوان یک مجموعه یکپارچه و به عنوان واحد مطالعه در نظر گرفته شده و بر این اساس بر تمامی اجزای بیوفیزیکی، فنی، اجتماعی-اقتصادی و زیست‌محیطی تشکیل دهنده سیستم‌ و روابط درونی آنها به طور همزمان تاکید می‌گردد و تجزیه و تحلیل سیستم بر اساس چنین نگاه کل‌گرایانه‌ای صورت می‌پذیرد.

همایش در پیش‌رو، درصدد است تا ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه این دانش در کشور و ارائه آنها به مسئولان، متخصصان، محققان، دانشجویان و کشاورزان، گامی موثر در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار و عملیاتی نمودن آن در کشور بردارد.

 

 • bookmark سومین همایش ملی کشاورزی بوم‌شناختی ایران و اولین همایش منطقه‌ای فناوری‌ها و راهبردهای نوین در کشاورزی بوم‌شناختی

  امروزه به واسطه افزایش جمعیت و فشارهای وارده به بوم‌نظام‌های کشاورزی به منظور تامین غذای جمعیت رو به رشد، پایداری تولید در این بوم‌نظام‌ها با مخاطرات جدی مواجه گردیده است به گونه‌ای که دستیابی به محصول غذایی کافی و در عین حال سالم که با حفظ منابع خاکی، آبی و اقلیمی همراه باشد با چالش‌ جدی مواجه شده است. 

  کشاورزی بوم‌شناختی به شاخه‌ای از دانش اطلاق می‌شود که با بهره‌گیری از اصول اکولوژيک، اقدام به مطالعه، طراحی، مدیریت و ارزیابی سیستم‌های کشاورزی می‌نماید به گونه‌ای که سبب پایدار نمودن عملکرد، بهینه‌سازی مصرف منابع طبیعی و کمینه‌نمودن آثار زیست‌محیطی و اجتماعی-اقتصادی ناشی از به‌کارگیری تکنولوژی پیشرفته و کشاورزی صنعتی گردد. در این دیدگاه، سیستم‌های کشاورزی به عنوان یک مجموعه یکپارچه و به عنوان واحد مطالعه در نظر گرفته شده و بر این اساس بر تمامی اجزای بیوفیزیکی، فنی، اجتماعی-اقتصادی و زیست‌محیطی تشکیل دهنده سیستم‌ و روابط درونی آنها به طور همزمان تاکید می‌گردد و تجزیه و تحلیل سیستم بر اساس چنین نگاه کل‌گرایانه‌ای صورت می‌پذیرد.

  همایش در پیش‌رو، درصدد است تا ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه این دانش در کشور و ارائه آنها به مسئولان، متخصصان، محققان، دانشجویان و کشاورزان، گامی موثر در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار و عملیاتی نمودن آن در کشور بردارد. 

  نکته : هزینه‌های فوق مربوط به ثبت‌نام بدون تاخیر بوده (تا تاریخ 30/12/1395) و در صورت تاخیر در ثبت نام مبلغ 20% به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.

  هزینه ثبت‌نام بابت برنامه همایش، لوح فشرده حاوی مقاله‌های همایش و پذیرایی در طول برگزاری همایش می‌باشد.

دومین همایش سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی

این سمپوزیوم با محوریت روش های نوین در ویرایش ژنوم تکیه بر تکنولوژی CRISPER  و نیز با تکیه بر اهمیت جایگاه ژن درمانی در پزشکی نوین و نیز چالش های موجود در بحث های اخلاق پزشکی برگزار می گردد.

 • bookmark همایش دومین سمپوزیوم ژنتیک و سلول های بنیادی

  • اهمیت علم ژنتیک و سلول های بنیادی، داروهای جدید در حوزه سلول درمانی، روش های جدید در ویرایش ژنی برای ژن و سلول درمانی، ترویج علم ژنتیک و استفاده از آن در ژن و سلول درمانی سرطان در داخل کشور، پاسخ سیستم ایمنی به وکتورهای ژن درمانی و واکسن های مورد استفاده و ژن درمانی در بیماری های مختلف این ضرورت را ایجاد کرده است که نیاز به برگزاری همایش های از این قبیل در کشور ایجاد شود.
  • این سمپوزیوم با محوریت روش های نوین در ویرایش ژنوم تکیه بر تکنولوژی CRISPR  و نیز با تکیه بر اهمیت جایگاه ژن درمانی در پزشکی نوین و نیز چالش های موجود در بحث های اخلاق پزشکی برگزار می گردد.
  • قابل ذکر است به دلیل محدودیت مکانی زمان ثبت نام تا موقع تکمیل ظرفیت می باشد.
  • همچنین عدم پرداخت به موقع وجه در زمان ثبت نام ، نام شما از لیست ثبت نامی ها حذف می گردد.

کارگاه بیوانفورماتیک کاربردی برای CRISPR-Cas9

این کارگاه به معرفی تکنولوژی های ویرایش ژنوم یوکاریوتی با تاکید بر تکنولوژی مدرن  CRISPR/Cas9 می پردازد. محورهای اصلی کارگاه عبارتند از:

 • معرفی روش های ویرایش ژنوم با تاکید بر تکنولوژی CRISPR/Cas9 با بررسی مزایا و معایب آن ها و نیز  کاربرد این تکنولوژی در پزشکی و  درمان بیماریها و همچنین در بیولوژی مولکولی با تاکید بر  روشهای خاموشی ژن، افزایش و کاهش بیان ژنها می باشد.
 • آشنایی با نرم افزارهای کاربردی در ویرایش ژنوم با تکنولوژی  CRISPR/Cas9و نحوه کار با نرم افزار ها و آنالیز نتایج بدست آمده است.

 • bookmark کارگاه بیوانفورماتیک کاربردی برای CRISPR-Cas9

  بدون شک فن آوری مدرن  CRISPR/Cas9، دانشمندان را به سمت یک انقلاب علمی در مهندسی ژنتیک سوق داده است.

  • روش Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repears بر تمام نگرانی ها مبنی بر یافتن یک راه مناسب در انتقال پایدار یک ژن به درون ژنوم سلول غلبه کرده است.
  • در CRISPR سکانس نوکلئوتیدی مورد نظر به طورکاملا دقیق در یک لکوس مشخص قرار داده می شود و این امر به منظور بدست اوردن یک تغییر مشخص و یک بیان پایدار، در حالی صورت می گیرد که عملکرد هیچ ژن دیگری مختل نشود.
  • سیستم CRISPR نوع II را می توان در ایجاد تغییر در ژنوم موش و انسان با دقت بسیار بالایی و با داشتن کمترین اثر off-target به منظور دست یابی به اهدافی از قبیل درمان بیماری های ژنتیکی بکار گرفت.
  • از آنجایی که دست یابی به  بهترین guide RNA با کمترین off-target و انتخاب بهترین سیستم  و  وکتور توسط  ابزار ها و نرم افزار ها، گزینه اصلی در نیل به موفقیت در استفاده از این سیستم است،

  در این راستا این کارگاه جهت آموزش فن آوری ویرایش ژنوم یوکاریوتی با تاکید بر فن آوری مدرن  CRISPR/Cas9 در دو بخش تئوری و عملی برگزار خواهد شد:

  1. معرفی روش های ویرایش ژنوم با تاکید بر فن آوری CRISPR/Cas9 با بررسی مزایا و معایب آن ها و نیز  کاربرد این فن آوری در پزشکی و  درمان بیماریها و همچنین در بیولوژی مولکولی ،
  2. بخش عملی کار با ابزار ها و نرم افزار ها یی همچون CHOPCHOP، E-CRISP و ... جهت دست یابی به  بهترین guide RNA با کمترین off-target برای طراحی سیستمی با بازدهی بالا 
  • قابل ذکر است که به دلیل محدودیت مکانی زمان ثبت نام تا موقع تکمیل ظرفیت می باشد
  • همچنین عدم پرداخت به موقع وجه در زمان ثبت نام ، نام شما از لیست ثبت نامی ها حذف می گردد.

کلونینگ مولکولی و انتقال ژن به باکتری

امروزه مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی میکروبی به عنوان یک رکن اساسی در پژوهش های پایه ای در بیولوژی مورد نظر قرار گرفته لذا لازم است هر پژوهشگر در حوزه بیولوژی با اصول و قواعد اولیه این تکنیک ها با روشی کاملا دسته بندی شده و کاربردی آشنا باشد. همچنین علاوه بر نگاه ویژه ای که به تکنیک های مهندسی ژنتیک در بخش پژوهشی شده است، امروزه این علم به یکی از بخش های قابل توجه در صنعت مبدل شده است به نحوی که در کشور ما نیز به عنوان یک روش جهت تولید ثروت و کسب درآمد و اشتغال زایی در غالب شرکت های دانش بنیان کوچک زود بازده مطرح می باشد
به این جهت برگزارکننده کارگاه فوق به این موضوع توجه داشته و کارگاه جامعی را با اهداف زیر طرح ریزی نموده است:
1.دسته بندی مناسب و کاربردی مقدمات علم بیوتکنولوژی در ذهن شرکت کنندگان
2.ایجاد انگیزه در دانشجویان برای ورود به علم بیوتکنولوژی و افزایش اعتماد به نفس برای ورود به بازار بیوتکنولوژی میکروبی
3.ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه بیوتکنولوژی میکروبی
4.ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث مهندسی ژن
5.ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث کلونینگ ژن و روش های شناسایی و تأیید آنها
6.ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث تخلیص پروتئین های نوترکیب

 • bookmark کلونینگ مولکولی و انتقال ژن به باکتری

  امروزه مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی میکروبی به عنوان یک رکن اساسی در پژوهش های پایه ای در بیولوژی مورد نظر قرار گرفته لذا لازم است هر پژوهشگر در حوزه بیولوژی با اصول و قواعد اولیه این تکنیک ها با روشی کاملا دسته بندی شده و کاربردی آشنا باشد. همچنین علاوه بر نگاه ویژه ای که به تکنیک های مهندسی ژنتیک در بخش پژوهشی شده است، امروزه این علم به یکی از بخش های قابل توجه در صنعت مبدل شده است به نحوی که در کشور ما نیز به عنوان یک روش جهت تولید ثروت و کسب درآمد و اشتغال زایی در غالب شرکت های دانش بنیان کوچک زود بازده مطرح می باشد
  به این جهت برگزارکننده کارگاه فوق به این موضوع توجه داشته و کارگاه جامعی را با اهداف زیر طرح ریزی نموده است:
  1.دسته بندی مناسب و کاربردی مقدمات علم بیوتکنولوژی در ذهن شرکت کنندگان
  2.ایجاد انگیزه در دانشجویان برای ورود به علم بیوتکنولوژی و افزایش اعتماد به نفس برای ورود به بازار بیوتکنولوژی میکروبی
  3.ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه بیوتکنولوژی میکروبی
  4.ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث مهندسی ژن
  5.ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث کلونینگ ژن و روش های شناسایی و تأیید آنها
  6.ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث تخلیص پروتئین های نوترکیب

اصول بیان و تولید پروتئین نوترکیب در سیستمهای باکتریایی

امروزه مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی میکروبی به عنوان یک رکن اساسی در پژوهش های پایه ای در بیولوژی مورد نظر قرار گرفته لذا لازم است هر پژوهشگر در حوزه بیولوژی با اصول و قواعد اولیه این تکنیک ها با روشی کاملا دسته بندی شده و کاربردی آشنا باشد. همچنین علاوه بر نگاه ویژه ای که به تکنیک های مهندسی ژنتیک در بخش پژوهشی شده است، امروزه این علم به یکی از بخش های قابل توجه در صنعت مبدل شده است به نحوی که در کشور ما نیز

 

 به عنوان یک روش جهت تولید ثروت و کسب درآمد و اشتغال زایی در غالب شرکت های دانش بنیان کوچک زود بازده مطرح می باشد
به این جهت برگزارکننده کارگاه فوق به این موضوع توجه داشته و کارگاه جامعی را با اهداف زیر طرح ریزی نموده است:
1. دسته بندی مناسب و کاربردی مقدمات علم بیوتکنولوژی در ذهن شرکت کنندگان
2. ایجاد انگیزه در دانشجویان برای ورود به علم بیوتکنولوژی و افزایش اعتماد به نفس برای ورود به بازار بیوتکنولوژی میکروبی
3. ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه بیوتکنولوژی میکروبی
4. ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث مهندسی ژن
5. ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث کلونینگ ژن و روش های شناسایی و تأیید آنها
6. ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث تخلیص پروتئین های نوترکیب

7. ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث بیان پروتئین های نوترکیب و روش های شناسایی و تأیید آنها

 • bookmark اصول بیان و تولید پروتئین نوترکیب در سیستمهای باکتریایی

  امروزه مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی میکروبی به عنوان یک رکن اساسی در پژوهش های پایه ای در بیولوژی مورد نظر قرار گرفته لذا لازم است هر پژوهشگر در حوزه بیولوژی با اصول و قواعد اولیه این تکنیک ها با روشی کاملا دسته بندی شده و کاربردی آشنا باشد. همچنین علاوه بر نگاه ویژه ای که به تکنیک های مهندسی ژنتیک در بخش پژوهشی شده است، امروزه این علم به یکی از بخش های قابل توجه در صنعت مبدل شده است به نحوی که در کشور ما نیز

   

   به عنوان یک روش جهت تولید ثروت و کسب درآمد و اشتغال زایی در غالب شرکت های دانش بنیان کوچک زود بازده مطرح می باشد
  به این جهت برگزارکننده کارگاه فوق به این موضوع توجه داشته و کارگاه جامعی را با اهداف زیر طرح ریزی نموده است:
  1. دسته بندی مناسب و کاربردی مقدمات علم بیوتکنولوژی در ذهن شرکت کنندگان
  2. ایجاد انگیزه در دانشجویان برای ورود به علم بیوتکنولوژی و افزایش اعتماد به نفس برای ورود به بازار بیوتکنولوژی میکروبی
  3. ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه بیوتکنولوژی میکروبی
  4. ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث مهندسی ژن
  5. ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث کلونینگ ژن و روش های شناسایی و تأیید آنها
  6. ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث تخلیص پروتئین های نوترکیب

  7. ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث بیان پروتئین های نوترکیب و روش های شناسایی و تأیید آنها

کارگاه ثبت و پردازش همزمان سیگنال مغزی و ردیاب چشمی

Introduction to EEG and Eye –Tracking
Data Acquisition (EEG and Eye -Tracking )
EEG Data Analysis Using EEGLAB Toolbox           
Eye – Tracking Data Assessment
Combing EEG & Eye / Tracking Data


نام مدرسین:
دکتر اولاف دیمیگن
دکتر رضا خسروآبادی
دکتر علی یونسی
دکتر نگار سماک نژاد

 • bookmark کارگاه ثبت و پردازش همزمان سیگنال مغزی و ردیاب چشمی(دوره اول)

  Introduction to EEG and Eye –Tracking
  Data Acquisition (EEG and Eye -Tracking )
  EEG Data Analysis Using EEGLAB Toolbox           
  Eye – Tracking Data Assessment
  Combing EEG & Eye / Tracking Data


  نام مدرسین:

  دکتر اولاف دیمیگن
  دکتر رضا خسروآبادی
  دکتر علی یونسی
  دکتر نگار سماک نژاد
  شادی باقرزاده ازبری

روش شناسی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی با تاکید بر مطالعات قرآن و نهج البلاغه؛ الزامات روش شناختی و معرفت شناختی

این کارگاه توسط پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی و بنیاد نهج البلاغه به طور مشترک برگزار میگردد.

 • bookmark روش شناسی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی با تاکید بر مطالعات قرآن و نهج البلاغه؛ الزامات روش شناختی و معرفت شناختی

  این کارگاه توسط پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی و بنیاد نهج البلاغه به طور مشترک برگزار میگردد.

  این کارگاه در تاریخ 13/9/1395 در سالن کنفرانس پژوهشکده اعجاز قرآن برگزار میگردد.

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

 • bookmark ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ(دوره سوم)
 • bookmark ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ(دوره دوم)
 • bookmark ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ(دوره اول)

همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام

موسسه آینده پژوهی جهان اسلام با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام را در 24 و 25 آبان ماه 1395 در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، با حضور اندیشمندان برجسته داخلی و خارجی برگزار نماید. هدف از این همایش دستیابی به شناخت و درک عالمانه نسبت به ریشه های بحران ها و چالش های ژئوپلیتیکی جهان اسلام و دستیابی به راهکارهای حل آنها در جهت ترسیم زمینه های وحدت و همگرایی امت اسلامی است.

 • bookmark اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام

  موسسه آینده پژوهی جهان اسلام با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام را در 24 و 25 آبان ماه 1395 در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، با حضور اندیشمندان برجسته داخلی و خارجی برگزار نماید. هدف از این همایش دستیابی به شناخت و درک عالمانه نسبت به ریشه های بحران ها و چالش های ژئوپلیتیکی جهان اسلام و دستیابی به راهکارهای حل آنها در جهت ترسیم زمینه های وحدت و همگرایی امت اسلامی است.

همایش دوسالانه فرهنگ و زبان های باستانی

این همایش در حوزه اصلی فرهنگ و زبان­های باستانی است با تأکید بر فرهنگ و زبان­های باستانی ایران و قرار است هر دو سال یکبار برگزار شود. بررسی فرهنگ باستانی اعم از ادبیات، تاریخ و زبان و گویش­ها در کانون همایش قرار گیرد.

 • bookmark نخستین همایش دوسالانه فرهنگ و زبان های باستانی

  این همایش به این ­گونه برنامه­ ریزی شده که هر دو سال یک بار در یکی از دانشگاه ­های معتبر کشور برگزار شو.د. نخستین همایش در سال 1395 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود.

کنفرانس آنتروپی درهم تنیده از دیدگاه هولوگرافی

فیزیک انرژی های بالا

 • bookmark کنفرانس آنتروپی درهم تنیده از دیدگاه هولوگرافی

  فیزیک انرژی های بالا

کارگاه اختلالات خواب (بخش اول: بی خوابی)

در این کارگاه اپیدمیولوژی، پاتولوژی، یافته های تصویربرداری در اختلالات خواب و همچنین نحوه تشخیص و درمانهای دارویی و غیردارویی این اختلالات بررسی خواهند شد. این کارگاه همپنین شامل قسمت کار عملی و پرسش و پاسخ می­باشد.

 • bookmark کارگاه اختلالات خواب (بخش اول: بی خوابی)

  کارگاه اختلالات خواب (بخش اول: بی خوابی)

  Insomnia Disorder

  در این کارگاه اپیدمیولوژی، پاتولوژی، یافته های تصویربرداری در اختلال بی خوابی و همچنین نحوه تشخیص و درمانهای دارویی و غیردارویی اینسومنیا بررسی خواهند شد. این کارگاه همپنین شامل قسمت کار عملی و پرسش و پاسخ می­ باشد.

  مدرسین کارگاه:

  - پروفسور حبیب اله خزایی، روانپزشک و فلوشیب اختلالات خواب از هایدلبرگ، مدیر گروه و استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  - دکتر مسعود طهماسیان، پزشک و دکترای علوم اعصاب از مونیخ، پژوهشگر دانشگاه شهید بهشتی

   ------------------------------------------------

  ذکر کد ملی، تلفن و ایمیل در موقع ثبتنام ضروری است.

  ** مهلت ثبت نام تا پانزدهم مرداد است.

  محل برگزاری: تهران - ولنجک- بلوار دانشجو - دانشگاه شهید بهشتی - سالن سلام
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۹۹۰۵۴۵۴

کارگاه نگارش پروپوزال و مقاله علمی

به کارکیری مهارتهای صحیح در نوشتن متون علمی برای پیشبرد پروژه های تحقیقاتی و چاپ مقالات یک نیازضروری است. هدف اصلی این کارگاه ارائه مهارتها و تکنیک های موثر در نوشتن پروپوزال، دریافت بودجه و مقاله نویسی به زبان انگلیسی می باشد.
در روز اول این کارگاه مباحث مربوط به نحوه نوشتن پروپوزال و درخواست بودجه مالی جهت حقیقات پوشش داده خواهد شد و در روز دوم بر اصول نگارش مقالات علمی، نحوه انتخاب مجله مناسب و نحوه پاسخگویی به داوران مقالات تمرکز می شود. روز دوم کارگاه شامل دو جلسه کار عملی نیز می باشد.

 • bookmark کارگاه نگارش پروپوزال و مقاله علمی

  به کارگیری مهارت های صحیح در نوشتن متون علمی برای پیشبرد پروژه های تحقیقاتی و چاپ مقالات یک نیازضروری است. هدف اصلی این کارگاه ارائه مهارتها و تکنیک های موثر در نوشتن پروپوزال، دریافت بودجه و مقاله نویسی به زبان انگلیسی می باشد. 

  در روز اول این کارگاه مباحث مربوط به نحوه نوشتن پروپوزال و درخواست بودجه مالی جهت حقیقات پوشش داده خواهد شد و در روز دوم بر اصول نگارش مقالات علمی، نحوه انتخاب مجله مناسب و نحوه پاسخگویی به داوران مقالات تمرکز می شود. روز دوم کارگاه شامل دو جلسه کار عملی نیز می باشد.

  مدرسین کارگاه:

  پروفسور مجتبی زارعی، پزشک و متخصص علوم اعصاب و نورولوژی از انگلستان، استاد نورولوژی و نوروساینس دانشگاه شهید بهشتی

  دکتر مسعود طهماسیان، پزشک و دکترای علوم اعصاب از آلمان، پژوهشگر دانشگاه شهید بهشتی

  - دکتر احسان شمسی کوشکی، پزشک و دکترای اخلاق پزشکی از سویس، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

  ----------------------------------

  ذکر کد ملی، تلفن و ایمیل در موقع ثبتنام ضروری است.

  ** مهلت ثبت نام تا دهم مرداد است.

   

سمینار ترکیبات و نظریه گراف

1-  ارائه آخرین نتایج پژوهشی محققین در زمینه ترکیبیات و نظریه گراف

2 - تبادل نظر با دیگر محققین درباره زمینه های پژوهشی مشترک

3-  گرامیداشت استاد مهدی بهزاد به مناسبت پنجاه سالگی حدس ایشان در نظریه گراف

 • bookmark سمینار ترکیبات و نظریه گراف

  1-  ارائه آخرین نتایج پژوهشی محققین در زمینه ترکیبیات و نظریه گراف

  2 - تبادل نظر با دیگر محققین درباره زمینه های پژوهشی مشترک

  3-  گرامیداشت استاد مهدی بهزاد به مناسبت پنجاه سالگی حدس ایشان در نظریه گراف

همایش ملی مدیران، کارشناسان و صاحبنظران نظام منابع انسانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

نظام مدیریت منابع انسانی و اداری در ایران با توجه به نقش گسترده‌ای که در انجام امور دارد؛ یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه به شمار می‌آید که بی‌توجهی به آن مسبب آسیب‌های جبران ناپذیری در مسیر تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، تحقق برنامه‌ها، رضایت مردم و غیره می-باشد. 


این امر در حالی است که ساختار نظام مدیریت منابع انسانی دانشگاهی در شرایط فعلی و در بسیاری از جهات به جای ایفای نقش محرک برای پیشرفت و توسعه مراکز آموزش عالی، مانعی برای توسعه به شمار می‌آید. در این شرایط فارغ از آنکه انجام اصلاحات از یک سو، امری اجتناب ناپذیر و از سویی دیگر تکلیف تلقی می‌شود؛ عدم اصلاح آن علاوه بر کند نمودن مسیر پیشرفت دانشگاه ها، بخش عظیمی از منابع لازم برای توسعه را نیز صرف نگهداشت خود می‌نماید و این نقصان موجب شکاف میان وضع موجود و تحقق چشم انداز می‌گردد.
باید در نظر داشت همواره سازمان ها از جمله دانشگاه ها در سطوح مختلف و به شیوه‌های گوناگون به دنبال اصلاح نظام اداری بوده‌اند؛ لیکن به دلایلی از جمله عدم شناخت کامل ابعاد موضوع، عدم تعریف و تدقیق رویکردهای ناظر بر مدل نظام مدیریت منابع انسانی، عدم تدوین راهبردها و راهکارهای مربوط و یا گرفتار شدن در امور جاری و روزمرّه، موفقیت چندانی در اصلاحات و تحقق اهداف یاد شده کسب نکرده‌اند.  

به همین دلیل، مدیریت منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی به عنوانی دانشگاهی پیشرو، بر آن گردید با بهره‌گیری از تجارب گذشته و با استفاده از مطالعات پیشین، اسناد بالادستی، بررسی تجارب سایر کشورها و مبتنی بر مبانی نظری و نیز سیاست‌های کلی نظام اداری، اقدام به برگزاری همایشی نماید تا ضمن تعیین مسیر اصلاح نظام مدیریت منابع انسانی و اداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در شکلی نظام‌مند و شفاف، نقشه راه فعالیت‌های ناظر بر موضوع تدوین شود.امروز زمانی است که با توجه به ابلاغ سیاست‌های نظام اداری از جانب مقام معظم رهبری و تأکید ریس جمهور محترم مبنی بر اولویت اصلاح نظام اداری در برنامه‌ها می‌توان به خلق ارزش‌های مشترک میان تمامی فعالان نظام اداری پرداخت و بواسطه ساز و کارهای پیوندی، زمینه انجام اصلاحات عمیق در نظام اداری و به عنوان بستر و زیرساخت توسعه مراکز دانشگاهی را فراهم آورد.


  Parse error: in /home/opt/conf/cache/fc-schedConfSettings-47.php on line 87