ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نوع ثبت‌نام هزینه
ثبت نام پزشکان متخصص، فوق تخصص و اعضای هیات علمی

 **حضور در همایش برای کسانی که مبلغ ثبتنام راپرداخت نکرده اند امکان پذیر نخواهد بود.**

به همراه داشتن "کارت شناسایی معتبر و شماره ملی" در روز اول همایش برای دریافت کارت ورود به همایش، امتیاز بازآموزی برای پزشکان و دریافت گواهی شرکت الزامی است.

 ثبت نام با تخفیف و دریافت گواهی شرکت در همایش و کارگاه ها برای گروه دانشجویان و اعضای سازمان جهانی نقشه برداری مغز، منوط به ارایه اصل کارت دانشجویی معتبر یا مدرک عضویت سازمان جهانی نقشه برداری مغز در روز اول همایش  خواهد بود

 با پرداخت هزینه همایش از امکانات زیر می توانید استفاده کنید:

 • دریافت بسته ورودی 

 • امکان ورود و استفاده از بخشهای مختلف همایش با داشتن آویز گردنی همایش

 • دریافت گواهی نهایی (شامل: گواهی حضور در همایش ، گواهی ارایه مقاله به تمام نویسندگان به صورت مجزا در صورتی که همگی ثبت نام کرده باشند، گواهی ارایه پوستر به تمام نویسندگان به صورت مجزا در صورتی که همگی ثبت نام کرده باشند، گواهی به سخنرانان)

• پذیرایی شامل روزی دو نوبت میان‌ وعده و ناهار.

 نکته: 

- ثبت نام در زمان کنگره مبلغ پانصد هزار ریال برای تمام افراد بیشتر خواهد بود.

* ذکر کد ملی، تلفن و ایمیل در موقع ثبتنام ضروری است.

ثبت نام پزشکان عمومی، کارشناسان ارشد، دارندگان مدرک دکترای غیرهیات علمی، آزاد
ثبت نام دانشجویان و اعضای سازمان جهانی نقشه برداری مغز OHBM

مدیر ثبت نام

نام دبیرخانه همایش
ایمیل admin@ihbm2016.ir
تلفن ثابت 021-29905454
آدرس پستی تهران- ولنجک- دانشگاه شهید بهشتی- جنب تعاونی مصرف- دبیرخانه همایش