ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

اطلاعات تماس ثبت نام

دبیرخانه همایش
تهران- ولنجک- دانشگاه شهید بهشتی- جنب تعاونی مصرف- دبیرخانه همایش
تلفن ثابت: 021-29905454
ایمیل: admin@ihbm2016.ir

حضور در همایش برای کسانی که ثبتنام نکرده اند امکان پذیر نخواهد بود.

ثبت نام با تخفیف و دریافت گواهی شرکت در همایش و کارگاه ها برای گروه دانشجویان و اعضای سازمان جهانی نقشه برداری مغز، منوط به ارایه اصل کارت دانشجویی معتبر یا مدرک عضویت سازمان جهانی نقشه برداری مغز در روز اول همایش یا کارگاه خواهد بود.

با پرداخت هزینه همایش از امکانات زیر می توانید استفاده کنید:

• دریافت بسته ورودی 

• امکان ورود و استفاده از بخشهای مختلف همایش با داشتن آویز گردنی همایش

• دریافت گواهی نهایی (شامل: گواهی حضور در همایش ، گواهی ارایه مقاله به تمام نویسندگان به صورت مجزا در صورتی که همگی ثبت نام کرده باشند، گواهی ارایه پوستر به تمام نویسندگان به صورت مجزا در صورتی که همگی ثبت نام کرده باشند، گواهی به سخنرانان)

• پذیرایی شامل روزی دو نوبت میان‌ وعده و ناهار.


- از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ تا  ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ مبلغ پانصدهزار ریال به هزینه ثبت نام در همایش اضافه می گردد.

- ثبت نام در زمان کنگره مبلغ یک میلیون ریال بیشتر خواهد بود.

* ذکر کد ملی، تلفن و ایمیل در موقع ثبتنام ضروری است.


انواع ثبت نام
نوع ثبت‌نام دسترسی معتبر از معتبر تا دسترسی منقضی می‌شود. هزینه
ثبت نام پزشکان متخصص، فوق تخصص و اعضای هیات علمی

 **حضور در همایش برای کسانی که مبلغ ثبتنام راپرداخت نکرده اند امکان پذیر نخواهد بود.**

- به همراه داشتن "کارت شناسایی معتبر و شماره ملی" در روز اول همایش برای دریافت کارت ورود به همایش، امتیاز بازآموزی برای پزشکان و دریافت گواهی شرکت الزامی است.

 ثبت نام با تخفیف و دریافت گواهی شرکت در همایش و کارگاه ها برای گروه دانشجویان و اعضای سازمان جهانی نقشه برداری مغز، منوط به ارایه اصل کارت دانشجویی معتبر یا مدرک عضویت سازمان جهانی نقشه برداری مغز در روز اول همایش  خواهد بود. 

 با پرداخت هزینه همایش از امکانات زیر می توانید استفاده کنید:

 • دریافت بسته ورودی 

 • امکان ورود و استفاده از بخشهای مختلف همایش با داشتن آویز گردنی همایش

 • دریافت گواهی نهایی (شامل: گواهی حضور در همایش ، گواهی ارایه مقاله به تمام نویسندگان به صورت مجزا در صورتی که همگی ثبت نام کرده باشند، گواهی ارایه پوستر به تمام نویسندگان به صورت مجزا در صورتی که همگی ثبت نام کرده باشند، گواهی به سخنرانان)

• پذیرایی شامل روزی دو نوبت میان‌ وعده و ناهار.

 نکته: 

- ثبت نام در زمان کنگره مبلغ پانصد هزار ریال برای تمام افراد بیشتر خواهد بود.

* ذکر کد ملی، تلفن و ایمیل در موقع ثبتنام ضروری است.

آنلاین ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ 3000000 (IRR)
ثبت نام پزشکان عمومی، کارشناسان ارشد، دارندگان مدرک دکترای غیرهیات علمی، آزاد
آنلاین ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ 2500000 (IRR)
ثبت نام دانشجویان و اعضای سازمان جهانی نقشه برداری مغز OHBM
آنلاین ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ 1500000 (IRR)