ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلی

مجتبی زارعی
دکتر
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
تلفن ثابت: +98-021-29905801-3
فاکس: +98-021-29902650
ایمیل: ihbm@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبانی

پشتیبان فنی سامانه کنفرانس‌ها
ایمیل: support@pand-app.ir