ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

اطلاعات تماس ثبت نام

انواع ثبت نام
نوع ثبت‌نام دسترسی معتبر از معتبر تا دسترسی منقضی می‌شود. هزینه
پزشکان متخصص، فوق تخصص و اعضای هیات علمی
ثبت نام تا پایان تیرماه
آنلاین ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۳۱ تیر ۱۳۹۶ 1500000 (IRR)
پزشکان عمومی، کارشناسان ارشد، دارندگان مدرک دکترای تخصصی غیر هیات علمی
ثبت نام تا پایان تیرماه
آنلاین ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۳۱ تیر ۱۳۹۶ 1000000 (IRR)
دانشجویان و اعضای سازمان جهانی نقشه برداری مغز

ثبت نام تا پایان تیرماه

 ثبت نام با تخفیف و دریافت گواهی شرکت در همایش و کارگاه ها برای گروه دانشجویان و اعضای سازمان جهانی نقشه برداری مغز، منوط به ارایه اصل کارت دانشجویی معتبر یا مدرک عضویت سازمان جهانی نقشه برداری مغز در روز اول همایش  خواهد بود. 

آنلاین ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۳۱ تیر ۱۳۹۶ 800000 (IRR)
پزشکان متخصص، فوق تخصص و اعضای هیات علمی
ثبت نام از تاریخ اول مرداد تا اول آبان ماه
آنلاین ۱ مرداد ۱۳۹۶ ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 2000000 (IRR)
پزشکان عمومی، کارشناسان ارشد، دارندگان مدرک دکترای تخصصی غیر هیات علمی
ثبت نام از اول مردادماه تا اول آبان ماه
آنلاین ۱ مرداد ۱۳۹۶ ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 1500000 (IRR)
دانشجویان و اعضای سازمان جهانی نقشه برداری مغز

ثبت نام از اول مردادماه تا اول آبان ماه

ثبت نام با تخفیف و دریافت گواهی شرکت در همایش و کارگاه ها برای گروه دانشجویان و اعضای سازمان جهانی نقشه برداری مغز، منوط به ارایه اصل کارت دانشجویی معتبر یا مدرک عضویت سازمان جهانی نقشه برداری مغز در روز اول همایش  خواهد بود. 

آنلاین ۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱ مرداد ۱۳۹۶ 1000000 (IRR)