ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلی

دکتر مسعود طهماسیان
دبیر همایش
هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

ولنجک - بلوار دانشجو- میدان یاسمن- انتهای خیابان عدالت- دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشکده علوم و فناوری پزشکی

 

 

تلفن ثابت: 982129905801+
فاکس: 982129902650+
ایمیل: ihbm@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبانی

پشتیبان فنی سامانه کنفرانس ها
ایمیل: support@pand-app.ir